Politicon, ictimai elmlər üzrə tələbələrə, məzunlara və gənc tədqiqatçılara səslərini eşitdirmək üçün imkan yaradan onlayn platformadır. Burada qlobal siyasət, təhlükəsizlik, beynəlxalq iqtisadiyyat, siyasi elmlər, beynəlxalq hüquq və s. kimi müxtəlif mövzularda analitik yazı, esse və kitab rəyləri yayımlanır. Bizim missiyamız müxtəlif ölkələrdə tədqiqat işində ilk addımlarını atan insanları bir araya gətirmək və tanınmış müəlliflərə çevrilməsinə yardım göstərməkdir. 

Politicon Azərbaycanın Bakı şəhərində yerləşən Topçubaşov Mərkəzini idarə edən eyni qrup tərəfindən həyata keçirilən qeyri-kommersiya layihəsidir.